BLACKLEMON

Salon Cool

Rebranding pro Salon Cool – kompletní změna vizuální identity probíhající zároveň s rekonstrukcí a rozšířením salonu. Rebranding zahrnoval zcela nové logo, webové stránky, tiskové materiály, sjednocení barevnosti a stylu grafických materiálů. V současnosti se salonem stále spolupracujeme, a to nejen v rámci grafiky, ale i jako správa instagramového účtu vč. focení, natáčení a postprocesu krátkých videí zachycujících průběh proměn klientek a nových kadeřnických technik přímo v salonu.

logo design, brand identita, web design, IG content