...

Blacklemon blog

Pantone:
Barva roku 2022

S novým rokem jsme spustili upgradovaný web, přicházejí nové projekty a příležitosti a cítíme v kostech, že to bude skvělý rok. Proto jsme se rozhodli jako první článek ukázat barvu roku, kterou PANTONE vyhlásil pro rok 2022.

Grafici a designeři se každý konec roku těší na vyhlášení barvy nového roku, která je už po dobu 23 let vybírána společností PANTONE. Pojďme se společně podívat na barvu roku a důvod proč byla vybrána právě ona…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.