GDPR

Oznámení o zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) informujeme naše klienty, partnery a návštěvníky naší webové stránky o způsobu, účelech a rozsahu zpracování osobních údajů.

1. Zodpovědnost za zpracování údajů:

Grafické studio Black Lemon s adresou / Monika Šrubařová a Lucie Jelínková jsou zodpovědné za správné a bezpečné zpracování osobních údajů.

2. Účely zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování našich grafických a designových služeb, komunikace s klienty a administrativních procesů spojených s naší činností.

3. Právní základ:

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu naší společnosti a/nebo na základě souhlasu jednotlivce.

4. Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme především údaje nezbytné pro plnění našich kontraktních závazků a komunikaci, jako jsou jméno, kontaktní údaje a informace nezbytné pro návrh a realizaci designových projektů.

5. Přenos údajů třetím stranám:

Osobní údaje mohou být předány třetím stranám pouze v případě, že to vyžaduje zákazník nebo v souladu s platnými právními předpisy.

6. Bezpečnostní opatření:

Uplatňujeme odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

7. Práva jednotlivců:

Každý jednotlivec má právo na přístup k svým osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů.

8. Kontakt

Pro veškeré otázky ohledně zpracování osobních údajů můžete kontaktovat našeho zástupce pro ochranu osobních údajů na letstalk@blacklemon.studio.

Toto oznámení o zpracování osobních údajů je platné od 18. 2. 2024