...

Edu Arts

Služby

Logo design, branding

O Projektu

EduArts pořádají vzdělávací kurzy, semináře a workshopy pro děti. Pro tuto značku jsme vytvořili logo včetně brandingu, přičemž jsme zvolili hravý a veselý styl v pastelové barevnosti s velkou variabilitou grafických prvků.

logo

Logo se skládá z fontové části, ale také z malých ikonek, které propojují celou grafiku značky. Tyto ikonky lze využít jako grafickou lištu, pattern, jednotlivé symboly nebo hravé ikonky pro jednotlivé kategorie. Logo má více variant a dokáže působit jak hravě, tak i seriózně.

icon
window
brand
billboard
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.