...

#JsemVeVztahu

Velmi zábavný projekt na sociální síti, který se rozrostl o e-shop, kde pod názvem #JSEMVEVZTAHU úspěšně prodává svůj vydařený merch. Byly jsme přizvány na rebranding této značky – hlavním prvkem je bublina, jelikož se jedná o vizuální zobrazení vztahových rozhovorů. Daly jsme bublinám osvěžující facelift, barevnost a vytvořili nové logo, v němž jsou bubliny propojené jako symbol muže a ženy (páru).

logo design, brand identita, tiskoviny, IG feed

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.