...

Zásady ochrany osobních údajů

Datum platnosti: 20. 2. 2024

Tato zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou shromažďovány, používány, uchovávány a chráněny osobní údaje, které nám poskytujete, když používáte naše služby.

1. Shromažďování a používání osobních údajů:

1.1 Shromažďujeme osobní údaje pouze za účelem poskytování našich služeb a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

1.2 Osobní údaje mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, kontaktní údaje a další informace, které nám poskytnete.

1.3 Používáme osobní údaje k poskytování, správě a zlepšování našich služeb, stejně jako k zajištění bezpečnosti a ochrany našich uživatelů.

2. Uchovávání osobních údajů:

2.1 Uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny.

2.2 Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu nebo zneužití.

3. Sdílení osobních údajů:

3.1 Neposkytujeme osobní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací stanovených platnými zákony.

4. Práva uživatelů:

4.1 Máte právo žádat o přístup k svým osobním údajům a aktualizaci či opravu nesprávných informací.

4.2 Máte právo na odvolání souhlasu k používání vašich osobních údajů.

5. Kontaktní informace:

5.1 Pro otázky nebo žádosti týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na letstalk@blacklemon.studio

6. Změny politiky ochrany osobních údajů:

6.1 Tato politika může být aktualizována a změněna. Aktualizovaná verze bude zveřejněna na našich webových stránkách.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.